Public affairs

Public affairs

Besluiten die door centrale (Brussel en Den Haag) en decentrale (gemeenten en provincies) overheden worden genomen kunnen veel impact hebben op de belangen van uw organisatie. De steeds meer polariserende samenleving vraagt om een maatwerkaanpak wat betreft belangenvertegenwoordiging. PDR zorgt voor een gedegen en grondig plan van aanpak om uw belangen onder de aandacht te brengen door middel van relaties met maatschappelijke en politieke partijen.

Stakeholderonderzoek

Om echt impact te maken is het belangrijk te achterhalen wie de belangrijkste stakeholders zijn en hoe zij zich verhouden tot uw belangen. In het stakeholderonderzoek maken we een gedegen analyse, kijken we naar het krachtenveld en zoeken we naar effectieve ingangen om uw belang onder de aandacht te brengen.

PDR brengt in een persoonlijk gesprek in kaart wat uw wensen zijn en op welke manieren u wilt werken aan belangenvertegenwoordiging. In dit gesprek maken wij een realistische inschatting van de inzet, middelen en tijdsduur die nodig zijn om de gewenste doelstelling te behalen.

Strategie

Het stakeholderonderzoek vormt de basis voor een realistische strategie met concrete stappen. We werken aan een maatwerkaanpak om overheid, politiek en publiek doelgericht te koppelen aan jouw belang en deze op die manier zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. In de strategie is er oog voor de omgeving, actuele politieke situatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Waar nodig passen we aan en sturen we bij.

Uitvoering

Vanuit de vastgestelde strategie werken we stap voor stap aan de uitvoering. We hebben oog voor besluitvormingsprocessen en anticiperen op diverse manieren. We kijken hoe we aan agendasetting kunnen doen en uw belang onder de aandacht kunnen brengen via onze relaties en netwerken. Om het gesprek te volgen monitoren we constant publiek, (social)media, politiek en bestuur. Gedurende het proces sturen op de juiste momenten om daadwerkelijk impact te realiseren en het belang van uw organisatie verder te brengen.

Onze diensten

Strategie
Strategie
Public affairs
Public affairs
Detachering
Detachering
Stakeholderanalyse
Stakeholderanalyse
Crisismanagement
Crisismanagement
Content
Content

Producten

Energy Public

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info