‘Public affairs is meer dan alleen een brief sturen’

Blog

‘Public affairs is meer dan alleen een brief sturen’

De formatie van 2021 lijkt bijzonder complex door tal van oorzaken. We zien nu vooral een rituele dans in Den Haag, waar men om elkaar heen draait wat zorgt voor vertraging in het proces tot het komen van een nieuw kabinet. Biedt dit kansen voor public affairs? Komen er meer mogelijkheden voor public affairs als er een regeerakkoord op hoofdlijnen komt?

Transparantie

Voor public affairs is het van belang dat er een goede relatie is met de politiek. Het fundament hiervoor is vertrouwen en transparantie. Wij merken dat politici erg graag informatie tot zich nemen. Het is van belang voor bedrijven goede informatie te verschaffen aan Kamerleden of hun assistenten. Maar public affairs is meer dan alleen een brief sturen. Het is raadzaam om politici uit te nodigen voor een werkbezoek. Ook kan worden ingesproken op vergaderingen, kan een artikel in een krant worden geplaatst of is een leuke en creatieve actie aan te raden. Zo organiseerde PDR samen met het Nationaal Schoolontbijt het Binnenhofontbijt om kinderen samen met Eerste en Tweede Kamerleden te laten ontbijten. Vaak is het de combinatie van deze instrumenten die bedragen aan een succesvolle lobby.

Werkbezoek

PDR ziet dat een werkbezoek erg effectief kan werken. Zo kunnen politici met eigen ogen zien hoe waardevol het initiatief is. PDR vergezelt vaak Kamerleden en bewindspersonen bij projecten van onze opdrachtgevers. Ieder bedrijf en (maatschappelijke) organisatie streeft hun eigen doel na. Deze organisaties en bedrijven hebben veelal een kennisvoorsprong vanuit de praktijk op de overheid. Vanuit verschillende verantwoordelijkheden kan er dan ook goed worden samengewerkt. Het is te allen tijde aan de politiek om de belangen af te wegen. Hiervoor is de juiste informatie wel cruciaal. Het gaat erom dat je de politiek of andere stakeholders iets kunt bieden. Vaak is dit kennis en kunde. Beide partijen moeten meerwaarde zien in de relatie.

PDR

PDR doet dit al vele jaren. Wij kennen de politieke besluitvormingsprocessen op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs op Europees niveau. Het netwerk voor public affairs doet ertoe bij een succesvolle belangenbehartiging. Wij zijn altijd bereid om mee te denken. Samen formuleren wij graag een succesvol plan voor de public affairs van jouw bedrijf of organisatie. Jouw belang kan nog beter worden behartigd en gewaarborgd!

Willem-Jan Verdoes

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info