Case

Voorzieningenwijzer Wageningen

Adviseurs van dit project

Linda Ter Maaten
Linda Ter Maaten

Gemeente Wageningen heeft de bestuurlijke ambitie om de armoede in Wageningen efficiënt aan te pakken. Ze willen alle inwoners van de gemeente laten participeren in de samenleving. Communicatie heeft daarbij een belangrijke rol om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten bij meerdere stakeholders. Zo verstevigen we het draagvlak en de betrokkenheid.

De VoorzieningenWijzer

Gemeente Wageningen biedt ieder huishouden met een laag inkomen een gratis ondersteuningsgesprek aan. Het doel van het gesprek is om de inwoner te begeleiden naar een (structurele) oplossing en hen een gezonde financiële basis te bieden. Tijdens het gesprek kijkt een adviseur samen met de inwoner in de volle breedte welke hulp en ondersteuning een inwoner nodig heeft om mee te kunnen doen aan de maatschappij. De VoorzieningenWijzer is een extra instrument dat de adviseur kan inzetten tijdens het ondersteuningsgesprek. Zo ontstaat er een aanpak die nauw aansluit bij het lokale netwerk en de bestaande initiatieven binnen de gemeente.

Communicatieplan als basis

Gemeente Wageningen kwam met een concrete vraag voor een communicatieplan waarin duidelijkheid moet komen hoe communicatiemiddelen ingezet kunnen worden om de doelgroepen te informeren over de gratis ondersteuningsgesprekken. Ter voorbereiding gingen we in gesprek met verschillende stakeholders. Daarnaast voerden we deskresearch uit naar de armoede in Nederland en gemeente Wageningen. Het resultaat was een communicatieplan met strategische keuzes van middeleninzet en een bijpassende planning. Na oplevering van het communicatieplan zijn we ook betrokken bij de uitvoering.

Betrokken partner

Voor gemeente Wageningen waren we partner vanaf de basis met het communicatieplan tot het eind in de uitvoering. Zo konden we de gemeente volledig ontzorgen. Ben je ook op zoek naar ondersteuning van een strategische communicatieadviseur die ook helpt in de uitvoering? Of juist begeleiding op een specifiek onderdeel? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info