Participatie

Case

Samen aan de slag voor Wageningen 2045

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Participatie

Bij PDR werken we graag aan projecten waarbij we samen met gemeenten aan de slag gaan. Ons laatste project met de gemeente Wageningen gaat over de toekomst van de stad in 2045. Nadrukkelijk is het de ambitie en wens van het gemeentebestuur om samen met de stad te bedenken hoe de toekomst eruit ziet. In beleidstermen heet dat participatie.

Conceptvisie voor de stad

De gemeente Wageningen wil dat de stad ook in 2045 een fijne plek is om te wonen, te leren en te werken. Hoe dit eruit zou moeten zien, is samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ingekleurd. Dit noemen we de visie voor de bebouwde kom van Wageningen. In die visie moet staan hoe de bebouwde kom eruit moet zien over 20 jaar. En welke kansen er zijn op het gebied van wonen, prettig samenleven, gezondheid, economie, klimaat, mobiliteit en duurzaamheid.

Een gezamenlijk plan maken

Die visie voor 2045 komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, daar waren verschillende stappen voor nodig. Vanuit PDR ondersteunen we sinds 2022 bij dit uitgebreide participatietraject. De participatie gebeurde op allerlei manieren: online via handige vragenlijsten, met een fietskar door de stad en door bijeenkomsten in het stadhuis en op scholen te organiseren. Verder is er een fotowedstrijd georganiseerd, en is er intensief samengewerkt met de maatschappelijke organisatie Thuis die de breedte van doelgroepen in de stad kan bereiken. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast iedereen was om mee te denken over de toekomst van hun stad.

Onze rol

Bij PDR dachten we mee over het bereiken van zoveel mogelijk mensen. Dat deden via middels sociale media, informatie in de lokale krant, via posters in bushokjes, bij buurthuizen, de bibliotheek en op andere plekken, en door mensen per brief uit te nodigen. Voor de gemeente was het noodzakelijk dat iedereen die wilde, kon meedoen. Daarbij was nadrukkelijk ook oog voor verschillende doelgroepen: studenten, kenniswerkers, sportverenigingen, buurtverenigingen, welzijns- en culturele organisaties. Bekijk hier de video van de burgemeester.

Onze kennis over hoe je mensen betrekt, heeft geholpen om dit project een succes te maken. Wij geloven echt in de kracht van samen dingen doen en zijn trots dat we konden helpen om de toekomst van Wageningen vorm te geven.

Tot slot

We blijven betrokken bij het project Wageningen 2045. Er volgt een procescommunicatietraject en daarna uiteraard de inhoudelijke terugkoppeling. We kijken uit naar de mooie dingen die nog gaan komen en naar de impact die dit project zal hebben op de stad. Bedankt Wageningen, voor jullie vertrouwen, jullie ideeën en vooral jullie stem. Stem van Wageningen

Ook een participatietraject opzetten?

Kun je wel een helpende hand gebruiken bij het opzetten van een participatietraject of heb je een ander vraagstuk als gemeente? Wij denken graag met je mee. Neem gerust contact op via de mail of bel ons op +31 (0)318 438 487!

 

 

 

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info