Uitdaging

Case

Regio FoodValley

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Uitdaging

De FoodValley regio is het kloppend hart van de Nederlandse agrofoodsector. Binnen Regio FoodValley werken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid samen met als focus: voeding in de breedste zin van het woord. PDR strategie en communicatie ondersteunt dit bijzondere samenwerkingsverband sinds 2012 met strategisch advies en diverse concrete promotiemiddelen. Zo bouwt PDR aan meer bekendheid voor deze prachtige innovatieve regio.

Aanpak

Het creëren van breed draagvlak bij alle partijen is cruciaal voor het succes van deze aanpak. Daarom startte PDR strategie en communicatie met gesprekken met diverse sleutelfiguren bij onder andere de betrokken provincies, gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Wageningen UR en andere onderwijsinstellingen. Tijdens deze gesprekken ontstond de basis voor het gezamenlijke ‘Mission Statement’. Dit is een breed gedragen fundament voor een optimale positionering van de regio. Vervolgens vond er een doorontwikkeling plaats met als resultaat de positioneringsnota FoodValley regio.

Resultaat

Deze aanpak resulteerde in een breed gedragen basis voor een optimale positionering. Een prima uitgangspunt voor een succesvolle samenwerking. Maar ook tijdens deze samenwerking is het delen van succes cruciaal. Daarom ontwikkelde PDR strategie en communicatie diverse opvallende communicatiemiddelen die de concrete resultaten van de samenwerking in de regio laten zien. De brochure Inspiratiebeeld geeft een mooi overzicht van de resultaten van de samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Daarnaast presenteren de samenwerkende partners in de FoodValley regio hun resultaten in een aantrekkelijk vormgegeven brochure.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info