Case

Regio Deals - draagvlak en communicatie

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio te versterken en de brede welvaart in Nederland verder te versterken. In de regio Foodvalley is een gebiedsgerichte opgave om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, leren en recreëren te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en organisaties worden betrokken om aan de slag te gaan met een gebiedsgerichte aanpak. In deze specifieke regio gaat het om een gezamenlijk investeringsprogramma van ruim 70 miljoen euro, verdeeld over 3 thema’s. 

“ Daarin vinden we gezamenlijke waarden ”

Communicatiedoestelling

Naast een bestuurlijke opgave is er ook een communicatieve: hoe zorgen we dat betrokken partners elkaar versterken door gezamenlijk op te trekken in de communicatie? PDR strategie en communicatie mag in de Regio Foodvalley het communicatienetwerk opzetten en versterken. Door middel van meetings met communicatieprofessionals van alle betrokkenen zorgen we voor focus op de communicatiedoelstellingen: we gebruiken de bestaande kanalen van alle partners om het bereik zo groot en tegelijk zo specifiek mogelijk in te zetten.

Betrokken partners

Betrokken partners bij de Regio Deal Foodvalley zijn: provincies Utrecht en Gelderland, Wageningen University en Research, Universiteit Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, LTO Noord, Regio Foodvalley (8 gemeenten), Rijksoverheid en VNO-NCW Midden.

Projectcommunicatie

Ben je op zoek naar een partij die belangrijke stakeholders op een positieve wijze laat samenwerken? PDR strategie en communicatie verzorgt vakkundig en met oog voor alle betrokkenen complexe trajecten. Daarin zoeken en vinden we gezamenlijke waarden. Binnen een mix van tientallen belangen komen we zo tot een breed gedragen aanpak. Slagvaardig, met compassie en meetbaar resultaat.

Welk project wil je met ons oppakken?

Momenteel wordt al in zestien regio’s samengewerkt aan regionale opgaven. Ben je betrokken bij complexe draagvlaktrajecten waarbij maatschappelijke of educatieve organisaties, overheden of bedrijven betrokken zijn? En ben je actief op het gebied van openbaar bestuur, energietransitie, economische ontwikkeling, leefomgeving etc.? Als het gaat om de organisatie van de communicatie en het opzetten en uitrollen van een effectieve strategie, komen onze adviseurs graag met jou in contact!

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info