Communicatienetwerk Agro-Natuur breed vertegenwoordigd

Case

PDR begeleidt het Communicatienetwerk Agro-Natuur

Adviseurs van dit project

Willem-Jan Verdoes
Willem-Jan Verdoes

Communicatienetwerk Agro-Natuur breed vertegenwoordigd

Het Communicatienetwerk Agro-Natuur is begin 2019 opgestart als platform waarin veel relevante partners in de voedsel- en landbouwketen samenkomen. PDR strategie en communicatie begeleidt dit netwerk en we zijn met meer dan 30 partners nog steeds groeiende. Er is een brede vertegenwoordiging van stakeholders op directie- en communicatieniveau uit de primaire sector, toeleveranciers, kennispartners, supermarkten en belangenorganisaties vanuit de dieren- en natuurbescherming. Netwerkpartners denken na over de beste route naar verbinding en onderling begrip binnen een eerlijk verhaal. Er is onderlinge kennisuitwisseling, vanuit de communicatieve bril bekeken.

PDR brengt samen

Er zijn directie lijnen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, contacten met Europa (Green Deal) en presentaties en casussen van diverse autoriteiten. Ons adviesbureau organiseert alle bijeenkomsten, matcht netwerkpartners en leidt de meetings. In het hart van de belangrijke transities in ons land is het onze taak om ons te richten op de diverse belangen, gezamenlijke lijnen af te stemmen en -ondanks de verschillende inzichten op thema’s- hoogwaardige kennis over draagvlak en communicatiestrategie te delen.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info