Case

Oranjehelpers: samen sterk

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Door de uitbraak van corona moeten veel kwetsbare mensen, zoals ouderen thuis blijven. Hierdoor wordt hun eenzaamheid vergroot. De vraag naar hulp stijgt, zeker bij kwetsbare groepen. In Nederland zijn diverse jongerennetwerken die zich inzetten om anderen te helpen. TijdVoorActie vroeg ons om mee te denken over een landelijk concept waarbij alle jongerennetwerken de handen in een slaan. PDR stond aan de wieg van het concept #OranjeHelpers.

Vrijwilligerswerk in plaats van evenementen

#Oranjehelpers stimuleert jongerenvrijwilligerswerk over de hele linie. Bij het vervallen van veel evenementen willen jongeren juist nu invulling geven aan hun vrije tijd én helpen waar ze kunnen. Op de website van #Oranjehelpers kunnen jongeren zich aanmelden als OranjeHelper en worden ze gekoppeld aan een hulpvraag in de buurt.

Jongeren kunnen zich op verschillende manieren inzetten met coronaproof vrijwilligerswerk. Niet alleen voor eenzame of kwetsbare mensen maar juist ook voor de mensen die op dit moment hard aan het werk zijn om voor anderen te zorgen. Inmiddels zijn honderden jongeren actief bezig met vrijwilligerswerk.

Strategische inzet van communicatie

PDR denkt mee over de communicatiestrategie en verzorgt de aansturing. We monitoren continu en begeleiden de ontwikkelingen van de communicatiemiddelen zoals de website, social media en het OranjeNieuws. We verzorgen presentaties en pitchen dit richting potentiële partners.

We maken de campagne nu verder klaar voor structurele inzet van vrijwillige hulp van jongeren.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info