Case

Onderlinge verbinding in de landbouw- en voedseltransitie

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Afgelopen week las ik een artikel in dagblad Trouw over het woord ‘polarisatie’. Uit een kleine steekproef blijkt dat het gebruik van het woord polarisatie in dagbladen tussen 2021 en 2022 gemiddeld met zo’n 500% is toegenomen. Als mens maak ik mij – net als veel anderen – zorgen over de toegenomen polarisatie. Als PDR krijgen we vanuit opdrachtgevers steeds vaker de vraag om mee te denken over het tegengaan van polarisatie. Op dat soort vragen ga ik direct ‘aan’. Als adviseur ben ik namelijk altijd op zoek naar verbinding. Verbinding tussen belangen, bedrijven en vooral: mensen. Ik twijfelde dan ook niet lang toen ons gevraagd werd om het Communicatienetwerk Agro-Natuur te begeleiden. Eind 2022 mochten we ons 40e lid verwelkomen. Daarom vertel ik in deze blog meer over dit mooie project. 

Het Communicatienetwerk Agro-Natuur is op initiatief van het Ministerie van LNV gestart om partijen uit de agro, voedsel- en natuurketen bij elkaar te brengen. Met alle crisissen en transities is het steeds weer de vraag welke ruimte er voor natuur en agrariërs is en is de neiging tot polarisatie groot. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat iedereen baat heeft bij een open dialoog, kennisdeling en het afstemmen van communicatiestrategieën. Dit voorkomt dat je onnodig tegen elkaar wordt uitgespeeld. Bovendien blijkt in zo’n groot gesprek dat er meer is dat stakeholders bindt dan hen scheidt. En daarom komen communicatie- en public affairs professionals vanuit ministeries, dier- en milieuorganisaties, supermarkten, veevoeders, brancheorganisaties, kenniscentra en nog veel andere partijen bij elkaar om in gesprek te gaan over de transities die ons raken.     

Als kwartiermaker is het mijn rol om de dialoog tussen al die verschillende partijen op gang te brengen en te houden. Dat zit uiteraard in een goede voorbereiding, afstemming en een interessante agenda. Maar ook een goede setting kan bijdragen aan een open dialoog. Bij het voorzitten van de bijeenkomsten neem ik zoveel mogelijk een faciliterende rol in. Het gaat immers om de dialoog met elkaar. Daarvoor is het soms nodig dat iedereen even uit z’n comfortzone komt. Dit resulteert in de meest uiteenlopende werkbezoeken. Zo zijn we in de korte periode dat het netwerk bestaat al in een vrijloopstal in Deventer én het World Food kenniscenter geweest. De kracht van samen is ook dat je eenvoudiger aan tafel komt. Kennismakingen met de minister van LNV, de minister voor stikstof en EU-kabinetschef Diederik Samsom waren wat dat betreft ook echte hoogtepunten.  

Ook in 2023 staan er weer spannende thema’s op de agenda. Denk aan het naderende landbouwakkoord, toegenomen regelgeving vanuit de EU en de voortdurende discussie over stikstof. We leggen nu de laatste hand aan een nieuwe serie inspirerende (netwerk)bijeenkomsten. Samen met ruim 40 andere deelnemers van het netwerk zoeken we de onderlinge verbinding. Want juist daarin ligt een daadkrachtige samenwerking verborgen. 

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info