Samen voor een weerbaar bestuur

Case

Lancering Netwerk Weerbaar Bestuur

Adviseurs van dit project

Samen voor een weerbaar bestuur

We leven in een veilig en welvarend land. Toch gebeurt het in Nederland nog te vaak dat politieke ambtsdragers met een publieke functie beledigd, geïntimideerd of zelfs bedreigd worden. Het gaat soms zo ver dat zij niet langer hun ambt kunnen uitoefenen. PDR is voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties communicatiepartner voor onderstaand traject.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Om te zorgen dat politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen én blijven uitoefenen, is het Netwerk Weerbaar Bestuur opgezet. Het netwerk spant zich, samen met 28 netwerkpartners, gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur. Dit doen zij door middel van bewustwording, voorlichting, ondersteuning en nazorg. Daarnaast heeft het netwerk verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen beschikbaar. Het netwerk wil ondermijning van de democratie tegengaan door één plek te creëren waar politieke ambtsdragers terecht kunnen met hulpvragen op het gebied van integriteit en veiligheid. Om de drempel naar hulp en ondersteuning voor (bedreigde) politieke ambtsdragers te verlagen, is de website www.lokale-democratie.nl/netwerkweerbaarbestuur opgezet.

Communicatie als sleutel

Om politieke ambtsdragers zo goed mogelijk te helpen tijdens hun zoektocht naar hulp, is een overzichtelijke en logische website belangrijk. PDR heeft een groot gedeelte van het projectmanagement opgepakt, waaronder afstemming met alle partners en ontwikkeling van de corporate huisstijl. Daarnaast adviseerden we over de functionaliteit van het online platform en hebben we de volledige content voor de website geschreven of herschreven. Aan de website waren een aantal eisen verbonden. Omdat vaak sprake is van gevoelige of heftige problematiek, is het belangrijk dat een bezoeker zich altijd gehoord voelt en resultaat krijgt. Daarom koppelden we thema’s als ondermijning en veiligheid aan concrete producten, diensten en partners. Het aantal partners was erg groot. PDR zorgde dan ook dat elke partner uitgebreid en op dezelfde manier aan bod komt op de website. Hierin was samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle netwerkpartners cruciaal.

Resultaat

Het resultaat is een netwerk waar alle partners zich in herkennen, dat draagvlak heeft en een lage drempel kent voor politieke ambtsdragers. En dus onder andere een online platform waar iemand die hulp zoekt bij de uitvoering van zijn of haar politieke ambt snel de juiste informatie vindt.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info