Duurzaam wonen

Case

Interim management aardgasvrije wijken

Adviseurs van dit project

Duurzaam wonen

De gemeente Sliedrecht is een van de 27 gemeenten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken is geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken. In de wijk Sliedrecht-Oost worden zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren en huurders gemotiveerd om vrijwillig van het gas af te gaan. In 2040 willen ze energieneutraal zijn en dus is het nu tijd voor actie. Dit vraagt van inwoners en de omgeving een enorm aanpassingsvermogen! Welke duurzame alternatieven zijn er? Welke aanpassingen in de openbare ruimte zijn nodig? Welke financiële middelen zijn er tot beschikking om deze duurzame stap te maken?

“ Het is van belang wie de stakeholders zijn ”

Specialistisch communicatieadvies

Onze adviseur Wilhelm Doeleman is de juiste man op de juiste plek met zijn kennis rondom duurzame leefomgeving en zijn ervaringen binnen andere gemeenten. Het geven van strategische communicatieadviezen naar projectleiders en college van B&W, voorzitten van de stuurgroep Communicatie met ketenpartners en het opstellen van een strategisch communicatieplan behoren tot zijn taken.

Stakeholdersanalyse

In een steeds meer polariserend landschap is het van belang om goed te weten wie de stakeholders zijn in het proces. Daarom hebben we voor de gemeente Sliedrecht ook een stakeholderanalyse gemaakt en hier een strategie op afgestemd. Stakeholders maken of breken namelijk een project. Het is van groot belang om te weten hoe en op welke manier je een stakeholder benadert. Een actieve huurderscommissie kunnen geweldige ambassadeurs zijn om een project te versnellen, terwijl een criticaster op het gebied van duurzame verandering een enorme rem kan zijn op een project. Met de maatwerk aanpak van PDR houden we oog voor elke soort stakeholder.

Waarom een interim PDR-professional?

Een PDR-professional is in staat om razendsnel een dossier eigen te maken en in een complexe bestuurlijke omgeving te opereren. We werken bij diverse opdrachtgevers op locatie en kunnen met onze specialismes snel integreren in bestaande teams of organisaties.

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info