Case

(Her)ken jouw duurzame influencers

Adviseurs van dit project

Duurzame energie is hot topic. De nood is hoog en er zijn veel mogelijke energie-oplossingen. Hier zijn veel verschillende partijen, stakeholders en belangen mee gemoeid. Met influenceranalyses brengen we bij PDR strategie en communicatie al deze partijen overzichtelijk in kaart. Wie zijn de deskundigen in de energiediscussie? Hoe denkt de media erover? Hoe staat de (lokale) politiek tegenover de energieoplossingen? En wie zijn de trendsetters? Door deze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden, stellen we een waardevol document samen waarin het hele (regionale) energiedebat staat uitgeschreven. 

“ Duurzame energie is hot topic ”

Warmtenetten

De energietransitie vraagt om creatieve oplossingen voor het opwekken van energie. Passend bij de thema’s duurzame leefomgeving en schone technologie maakt PDR strategie en communicatie zich daarom bijvoorbeeld hard voor het schrijven van content voor verschillende initiatieven voor duurzame energieopwekking. Enkele voorbeelden zijn de warmtenetten van Polderwarmte, Warmtebedrijf Ede en Warmtebedrijf Apeldoorn. Warmtebedrijf Ede behoort tot een van de duurzaamste van heel Nederland. Hun werkwijze is daarom een goed voorbeeld voor een duurzame manier van energie opwekken. Deze werkwijze is vaak technisch, cijfermatig en ingewikkeld terwijl de beoogde doelgroep vaak niet technisch is. Aan ons de taak om de duurzame potentie van warmtenetten aan het licht te brengen.

Ken de doelgroep

PDR strategie en communicatie is expert in het in kaart brengen van de verschillende partijen in een maatschappelijke discussie. Het is waardevol te weten welke partijen hetzelfde of juist verschillend denken. En waarom denken andere partijen verschillend? Op die manier weet je voor welke doelgroep je schrijft en hoe je hierop inspeelt. Zo is het zinloos om de argumentatie van kop tot staart te communiceren aan je medestanders, maar is dit bij uitstek wel belangrijk als je communiceert naar een anders denkende doelgroep. Ben je als duurzaam ondernemer een lokale nieuwkomer en krijg je bijvoorbeeld spreekruimte in een gemeentedebat? Weet dan wie je publiek is en hoe de gemeenteraad is opgebouwd. Dan is het belangrijk om een goede influenceranalyse te hebben.

Contact

Ben je benieuwd naar de influencers in jouw omgeving? Zoek je een influencer voor jouw duurzame product of dienst? Bij PDR strategie en communicatie denken we graag met je mee. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende oriëntatie in Ede of Den Haag.  

Andere cases

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info