Versterk jouw communicatie met trends in de samenleving

Blog

Versterk jouw communicatie met trends in de samenleving

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Versterk jouw communicatie met trends in de samenleving

Duurzaamheid, kringlooplandbouw, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en circulariteit: het zijn vaak genoemde thema’s in gesprekken met onze opdrachtgevers.

Handvat vanuit de Verenigde Naties

Hoe wil je hierop aanhaken? Ik heb een tip voor je: dit handvat komt vanuit de Verenigde Naties. Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 vastgesteld die we ook in Nederland concreet maken. De maatschappij ziet graag dat jouw organisatie of project waarde toevoegt op deze thema’s.

Ik noem twee voorbeelden van de zogenaamde Sustainable Development Goals:

Draagvlak voor ambities creëren

Misschien is jouw project of organisatie al precies met deze onderwerpen bezig. Dat is dan een mooie match met ons PDR-team! We helpen je graag vanuit onze ervaring om jouw communicatie hierover te verbeteren. Zo krijg je draagvlak voor jouw ambities.

Concreet maken we bijvoorbeeld een lijst van stakeholders en influencers die gaan helpen om jouw doelen te bereiken. We actualiseren samen jouw persbeleid, content en communicatie-aanpak, bijvoorbeeld op interim-basis. PDR strategie en communicatie werkt voor fondsen, brancheorganisaties, netwerken, gemeenten en ook commerciële opdrachtgevers om hun positie verder te verstevigen.

Het nieuwe kabinet gaat zeker invulling geven aan het versnellen van deze thema’s. Weet je voldoende op deze actualiteit in te spelen?

Verbreed je kennis en ga vrijblijvend het gesprek aan met ons adviesteam om de kansen te bespreken.