Publiciteit voor kunststof leiding

Blog

Publiciteit voor kunststof leiding

De ontwikkeling en toepassing van kunststof is nog steeds van groot belang voor de ontwikkeling van de Westerse samenleving, zeker ook waar het kunststof leidingen betreft. De volksgezondheid is namelijk voor een omvangrijk deel afhankelijk van een deugdelijk leidingstelsel, voor zowel drink- als afvalwater. Recent Europees onderzoek toont aan dat kunststof leidingsystemen hoog scoren op zowel functionaliteit als duurzaamheid.

Publiciteit

PDR public relations verzorgde de publiciteit met een persbericht, video en de overhandiging van twee kennisdossiers aan ing. Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend Nederland vakgroep Ondergrondse netwerken en Grondwaterbeheer.

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info