Publiciteit voor gezond binnenmilieu Brede School Utrecht

Blog

Publiciteit voor gezond binnenmilieu Brede School Utrecht

Vandaag verzonden we voor onze klant OWA een persbericht over het gezonde binnenklimaat in de vorige week geopende Brede School aan de Duurstedelaan in Utrecht. De door OWA geleverde plafonds leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de binnenlucht en zorgen bovendien voor een goede akoestiek in de leslokalen.

Publiciteit in vakbladen

PDR public relations verzorgde de contacten met de media om dit bericht onder de aandacht te brengen van diverse vakmedia in de bouw- en architectuursector.

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info