PDR opent Haagse vestiging

Blog

PDR opent Haagse vestiging

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Aanleiding voor de start in Den Haag is de toenemende vraag naar draagvlak en communicatie bij structurele veranderingen. Vanuit zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties, de overheid en het onderwijs.

Op een groot aantal thema’s is de samenleving volop in beweging. Denk aan de toepassing van schone technologie, bouwen aan een duurzame leefomgeving en productie van verantwoorde voeding. Er is behoefte aan focus en visie op al deze terreinen. Daarom is het belangrijk om positie in te nemen in het maatschappelijke debat met de doelstellingen van jouw organisatie. De tweede vestiging bevindt zich in het hart van politiek en ambtelijk Den Haag.

Visie verankeren
PDR strategie en communicatie is al meer dan 10 jaar actief. Wilhelm Doeleman is nu aangetrokken als partner van het groeiende communicatieadviesbureau. Met zijn ervaring als strategisch adviseur en persvoorlichter in politiek Den Haag geeft hij leiding aan de vestiging in Den Haag. Wilhelm: “Nadat je focus hebt bepaald en jouw visie helder is, helpen we je bij politieke agendasetting met de onderwerpen waar je voor staat. We vinden invloedrijke personen en organisaties die jouw verhaal steunen én versterken. Zo verankeren we jouw visie ook op langere termijn.”

Stroomversnelling
Oprichter van het adviesbureau is Peter Pors: “Met onze voorliefde voor pr voeren we al jaren succesvolle mediastrategieën uit. Dat deden we al vanuit ons kantoor in Ede met een krachtig team van mediastrategen, communicatieadviseurs en contentspecialisten. Vanuit De Malietoren wordt de slagkracht nu extra vergroot. We willen met impactvolle verhalen communiceren over maatschappelijk relevante thema’s.” De diensten lopen uiteen van strategie en crisismanagement tot content en detachering. Juist de public affairs en lobbyactiviteiten komen nu in een stroomversnelling.

Verbindingen maken
Opdrachtgevers bevinden zich op vele terreinen, maar ze hebben wel een overeenkomst: zij willen hun leidende rol vergroten en maken graag echt verbinding met media, politiek, trendsetters en hun publiek. Voorbeelden zijn ingenieursbureau TAUW, Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nederlands Bakkerij Centrum, Stichting Woord en Daad, kenniscentrum Driestar Educatief, Profile Tyrecenter, betonproducent Bruil, Makro en het Nationaal Schoolontbijt.

 

“ Agendasetting verankert jouw visie ”

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info