Participatie als basis voor communicatie

Blog

Participatie als basis voor communicatie

Adviseurs van dit project

Harry Koning
Harry Koning

Als communicatieadviseur ben ik betrokken bij twee opdrachten waarin participatie een belangrijke rol speelt. Beide opdrachten gaan over ideeën voor de toekomst. Dat is uitdagend om te doen. Daarbij is het van belang om niet alleen te reflecteren vanuit jouw huidige situatie, maar ook om je te verplaatsen in wat je in de toekomst zou willen. Dat levert verrassende resultaten op. En je ziet mensen groeien in enthousiasme: als we dát eens zouden kunnen bereiken!

Deze week heeft het college van de gemeente Sliedrecht een Maatschappelijk Advies Groep (MAG) benoemd. Een mooi voorbeeld van participatie. Inwoners die gevraagd én ongevraagd advies willen geven over plannen op het gebied Ruimtelijk Vernieuwing. 

Participatie blijkt een waardevolle vorm. Je kunt actief meedenken over plannen en beleid in jouw dorp of stad. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid. Niet langs de kant staan, maar aangeven wat je voor je ziet en wat echt niet. Vanuit communicatie is dat ook onze rol: vooral verbinden. We brengen mensen met verschillende achtergronden letterlijk bij elkaar.

Niet al jouw wensen zullen of kunnen gerealiseerd worden. Samenleven doe je immers niet alleen. Maar het is hartverwarmend te zien dat veel Nederlanders betrokken zijn en niet alleen maar kijken naar de overheid als oplossing of kop van Jut. Daarom roep ik iedereen op om mee te doen bij een initiatief voor participatie in jouw omgeving. Denk niet te snel: dat moeten anderen maar doen, of het helpt toch niet. Jouw mening is waardevol en krijgt betekenis in een groter geheel.

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info