Omzien naar kinderen

Blog

Omzien naar kinderen

Werken aan een veiligere, gezondere en duurzamere wereld betekent voor PDR niet alleen daar zelf naar leven en onze klanten daarbij ondersteunen. We vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien, ook naar mensen buiten onze omgeving. Eerder schreven we al hoe hoog de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties bij ons in het vaandel staan. We vinden het belangrijk om ons ook in te zetten om deze doelen op andere plekken in de wereld te behalen.

We geven uiting aan de waarde die we hechten aan de SDG door kinderen te sponsoren via de organisatie Woord en Daad. Deze kinderen krijgen daardoor goed onderwijs, medische zorg, maaltijden en kleding. Dat doen we al het overgrote deel van de bijna 20 jaar die PDR bestaat. Momenteel staan we Valeria, Dilan, Dominick, Rutt en Sandra bij die uit Colombia komen.  

De steun aan deze kinderen is waardevol omdat het hen nu stabiliteit geeft. Maar ook op de lange termijn heeft het impact. Kinderen zijn immers de toekomt. Zij groeien op tot volwassenen die kunnen zorgen voor een betere kwaliteit van leven en meer welvaart in hun land. Dankzij de juiste middelen kunnen ze structurele veranderingen teweegbrengen die zorgen dat volgende generaties niet in de positie terechtkomen waarbij ze hulp van buitenaf nodig hebben. Niet alleen het probleem wordt aangepakt, maar ook de oorzaak ervan. Dit gebeurt in samenwerking met lokale partnerorganisaties, overheden en universiteiten.

Door deze kinderen te ondersteunen dragen we direct bij aan het bereiken van de SDG voor kwaliteitseducatie (4), goede gezondheid en welzijn (2) en vermindering van honger (2) en indirect ook aan vermindering van armoede (1) en goed werk en economische groei (8) doordat deze goed opgeleide, gezonde kinderen in de toekomst grote impact kunnen hebben op deze aspecten in hun land.

We nodigen je uit om ook op zoek te gaan naar de beste manier voor jou om bij te dragen aan de SDG. We helpen je er graag over communiceren. 

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info