De energietransitie versnellen

Blog

De energietransitie versnellen

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors
Willem-Jan Verdoes
Willem-Jan Verdoes

We leven in een tijdperk van veel veranderingen. Of kunnen we beter zeggen een verandering van een tijdperk? Woorden als polarisatie, crisis en transitie komen vaak in het nieuws. Het lijkt ons soms te verlammen, kunnen we de vele crises nog aan? Zijn wij, onze overheid, en de samenleving nog wel in staat om deze crises het hoofd te bieden?

Vroeger

In de jaren ’60 en daarvoor verwarmden onze voorouders de huizen op kolen, vervolgens gingen ze over op aardgas. Wat was het een stap vooruit. Van die vieze steenkolen, naar het schonere aardgas. Een immense operatie, maar het was een stap voorwaarts. Het was schoner en goedkoper. Nu is het niet altijd goedkoper als we kijken naar de (maatschappelijke) kosten van duurzame vormen van energie.

Veranderingen

Het is wat mij betreft verstandig om af te gaan van fossiele brandstoffen.  Het klimaat verandert, ongetwijfeld een proces van alle tijden, tegelijkertijd is ook helder dat mensen een (significant) aandeel hebben in deze verandering.  We zullen te maken krijgen met veranderende weersomstandigheden. Afrika zal nog meer gaan verdrogen, met meer migratiestromen als gevolg. 

De inval van Rusland in de Oekraïne heeft het besef van onze afhankelijkheid vergroot. We moeten niet afhankelijk willen zijn van dictators die de prijs van energie kunnen opvoeren om geopolitieke redenen. Naast het feit dat verduurzaming wenselijk is voor onze aarde, was er ook een financiële reden om te verduurzamen.

Samen komen we verder!

Nu is het zaak dat juist ook de bewoner die woont in een ouder, minder goed geïsoleerd huis en met een kleinere portemonnee ook meegenomen kan worden in deze transitie. Het is in die zin dan ook met recht een sociaal vraagstuk. Maar naast de inwoner, is er ook het bedrijfsleven. Sectoren willen ook fors gaan verduurzamen. Sterker, wil je in Nederland nog ondernemen, dan dien je toekomstbestendig te denken en te handelen.

Het is aan de overheid om de juiste kaders te schetsen. Dat zit in fiscale maatregelen, in wetgeving, in normering en in beprijzing/subsidies. Ambitieus, maar niet onhaalbaar. Voldoende middelen om goed over te kunnen schakelen. Dit moeten we samendoen met de overheid, de inwoner en het bedrijfsleven. Samen komen we verder!

PDR denkt mee

PDR draagt met haar professionals bij concrete oplossingen bij aan draagvlak die de transitie kunnen versnellen. Met behulp van stakeholdersmeetings, pluggen van onderwerpen bij gemeenteraden, provinciale staten en beide Kamers der Staten-Generaal zorgen we voor politiek draagvlak. Daarnaast denken we mee over de kernboodschap en persaandacht.

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info