Content verzamelen: vijf tips!

Blog

Content verzamelen: vijf tips!

Het verzamelen van goede content is niet moeilijk, als je maar weet waar je moet zoeken. Daarom geef ik deze keer vijf leuke tips.

Werk met rubrieken
Breng de belangrijkste eigenschappen (USP’s) in kaart van het merk of de organisatie waar je voor werkt. Vaak zijn dit drie tot vijf trefwoorden. Stel vervolgens bij ieder kenmerk twee of meer subthema’s, diensten of producten op die bewijzen dat het bedrijf deze kenmerken uitdraagt. Zo heb je al snel negen rubrieken (drie hoofd- en zes subthema’s) waarover je kunt schrijven!

Nieuws duiden
Verzamel alle relevante platforms die (kunnen) schrijven over thema’s die voor jouw organisatie relevant zijn. Afhankelijk van de frequentie waarin je content wilt delen, plan je momenten in de agenda om deze media te checken op interessant nieuws. Items die relevant zijn, kun je duiden vanuit het perspectief van jouw organisatie.

Volg je omgeving
Zorg dat je op de hoogte bent van projecten, evenementen en activiteiten waar jouw organisatie mee te maken heeft. Vaak zit hier enorm veel interessante content in verborgen! Laat je bijvoorbeeld informeren door een collega die betrokken is bij een bijzonder project. Misschien kun je zelfs de opdrachtgever aan het woord laten? Of vraag collega’s die voor het bedrijf bij evenementen aanwezig zijn geweest wat hen daar is opgevallen.

Gebruik experts
Het is een hele uitdaging om alles te weten. Heel eerlijk: het kan helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat je weet welke collega’s zich focussen op welke gebieden. Hebben zij belangrijke kennis in huis? Een duidelijke visie? Zorg dan dat je deze mensen kent en in de gaten houdt. Of laat hen de content nog even checken op juistheid, misschien komen ze ook nog met waardevolle aanvullingen. Kortom, de mensen in een bedrijf vormen een onmisbare bron van kennis om jouw content de nodige vakinhoudelijke onderbouwing te geven.

Splitsen van content
Is een onderwerp zo interessant dat je er wel een boek over kunt schrijven? Splits de content dan op in sub-onderwerpen die op zichzelf kunnen staan, maar elkaar ook aanvullen. Het publiek wordt nieuwsgierig en je hebt de komende tijd weer relevante content op de plank liggen.

Plan nu eens een half uur in je agenda en voer één van deze tips uit. Hoeveel onderwerpen heb je al kunnen bedenken?

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info