Alles is circulair

Blog

Alles is circulair

Adviseurs van dit project

Peter Pors
Peter Pors

Toegegeven: modewoorden zijn van alle tijden. Zo’n woord laat zien wat we met elkaar belangrijk vinden. En waar we op inzetten. We vinden het belangrijk en het verbindt mensen in de tijd waarin ze leven.

Circulair is ook zo’n woord. Het zou moeten bijdragen aan een verandering in ons gedrag. Want we plakken het vóór een ander woord. Circulair bouwen, circulair produceren of zelfs circulaire economie.

Grootse woorden die we in de jaren 90 gewoon kringloop en later recycle noemden. En daarvoor tweedehands. En daarvoor ruilhandel, maar dat is voor mijn tijd...

Natuur
Laten we vooral niet vergeten dat de natuur de allerbeste inspiratie biedt. En die was er altijd al. De ‘circle of life’ noemen we dat. Generaties komen en generaties gaan. Denkwijzen komen en gaan. Maar de natuur blijft onverminderd doorwerken. Van CO2 naar zuurstofproductie bijvoorbeeld. En bij het afbreken van afvalstoffen. Soms doet de natuur daar wat langer over. Laten we niet alleen oog hebben voor de korte kringloop, maar ook de lange niet vergeten. Afvalstoffen komen en gaan grotendeels dankzij natuurlijke afbraak. Ik pleit voor respect voor de natuur zodat die z’n gang kan gaan. Daar waar die balans te zeer wordt verstoord door de mens, moeten we ingrijpen en hem herstellen.

Inspirerende voorbeelden
Welke woorden we ook gebruiken, verandering en dus verbetering is daarmee nog niet gegarandeerd. Voorbeelden helpen ons om écht circulair te leren consumeren en produceren. We consumeren meer en produceren dus meer. Dat biedt kansen om vernieuwend aan de slag te gaan. De sleutel hiervoor ligt bij het bedrijfsleven. Er valt geld te verdienen. Gebruik van reststromen en hergebruik van grondstoffen. Verspilling tegengaan. Disruptive modellen waardoor de consument minder betaalt voor een verantwoorder product. Of betalen naar gebruik. Mijn gesprekken in de afgelopen week waren weer inspirerende voorbeelden. Refood bijvoorbeeld zamelt etensresten in en vergist dit tot energie. MPD Groene Energie zorgt dat snoeiafval uit je tuin wordt omgezet in warmte voor je huis middels een slim warmtenet. En WEBO kiest oa. voor gebruikt hout om kozijnen te fabriceren. Filamat start een lab om bestaande betonnen oeverbeschoeiing om te zetten in glasvezelversterkte nieuwe schoeidelen.

Formidabel beheren
Zo praten we niet alleen, maar doen we. Wat mij betreft gewoon onder de naam circulair. Zoals de natuur het doet. Geen evolutie: hoeft ook niet want we hebben het al goed. Geen devolutie, positief blijven. Maar een fantastische balans op deze planeet waar het kleinste deeltje en het meest verre zonnestelsel nog niet zijn ontdekt. Laten we dat wat we wel weten formidabel beheren en ons inzetten waarvoor we verantwoordelijk zijn. Bel of mail om samen dit avontuur aan te gaan en jouw organisatie hierin een belangrijke plaats te geven.

Peter Pors

 

“ We praten niet alleen: we doen ”

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info