Publiciteit voor Bijbel in Gewone Taal

Blog

Publiciteit voor Bijbel in Gewone Taal

Nederlanders besteden minder tijd aan lezen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Daarnaast heeft de Nederlandse lezer andere wensen en behoeften dan een aantal jaren geleden. Op deze ontwikkeling speelt het Nederlands Bijbelgenootschap in met een nieuw initiatief: de Bijbel in Gewone Taal.

PDR public relations ondersteunt het Nederlands Bijbelgenootschap bij de publiciteit rondom de officiële lancering op 2 oktober. In totaal werkte het bijbelgenootschap acht jaar aan deze nieuwe vertaling. Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit Tilburg: “Aanvankelijk was ik nogal sceptisch toen ik hoorde over de Bijbel in Gewone Taal. Was De Nieuwe Bijbelvertaling niet al duidelijk genoeg? Maar al lezend realiseerde ik mij dat een vertaling voor een breed publiek woorden als ‘aanvankelijk’ en ‘sceptisch’ juist moet vermijden. Ik vind deze vertaling een prachtige eerste kennismaking. Gewone taal? Nee, sterke taal!”

Lees het persbericht met de aankondiging van de Bijbel in Gewone Taal.

Verantwoorde
voeding

Gelukkiger leven

voor iedereen

 

Meer info

Duurzame
leefomgeving

Draagvlak voor

innovaties

 

Meer info

Schone
technologie

In een

veranderende wereld

 

Meer info